Ján Tazberík o festivale Ars Poetica v Rádiu Devín

„Ars Poeticu si už roky všímam, čítam jej zborníky, častokrát som festival aj osobne navštívil, a keď ho porovnám s inými podobnými podujatiami, tak sa mi zdá,

že Ars Poetica najadekvátnejšie odráža,

a snaží sa zachytiť vývinové tendencie nie len slovenskej, ale aj európskej poézie." Ranné vysielanie Rádia Devín,

24. november 2017.