Mila Haugová o festivale Ars Poetica v Rádiu Devín

"Zaujíma ma čo sa deje v našej a európskej poézii. Na Ars Poeticu prichádzajú autori

z mnohých krajín. V tomto roku tu mám priateľku z nemecka Sylviu Geist, ktorá prekladala aj moje básne do nemčiny,

a teraz jej vo vydavateľstve Ars Poetica vyšla nádherná kniha v slovenčine, a tak som veľmi zvedavá na jej čítanie." Ranné vysielanie Rádia Devín,

24. november 2017.