Mestská knižnica v Bratislave vyhlasuje literárno-výtvarnú súťaž pre bratislavských školákov