Výzva na darovanie kníh - Bratislavská burza kníh

Mestská knižnica v Bratislave plánuje v apríli 2018 zorganizovať

12. ročník obľúbenej burzy kníh. Ak máte doma knihy, ktoré už nepotrebujete, prineste ich do Mestskej knižnice. Na burze sa budú predávať za 50 centov

a výťažok z predaja pôjde na nákup zvukových kníh pre nevidiacich. Podrobnosti o výzve nájdete na mestskakniznica.sk