Básnik Harry Man potvrdil svoju účasť na festivale Ars Poetica

Veľmi sa tešíme, že v rámci projektu Versopolis, na náš festival príde aj mladý básnik z Veľkej Británie - Harry Man.