Video z Fexil Poetry festivalu 2015 v Antverpách

Festivalovú atmosféru vám priblíži video Jesse De Gruytera.