Básnik Michaël Vandebril potvrdil svoju účasť na festivale Ars Poetica 2015

Tešíme sa, že na náš festival príde aj básnik z Belgicka - Michaël Vandebril.