„Soundings“ je nový projekt Stevena Fowlera

Britský básnik Steven Fowler, účastník Medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica 2013, nám predstavuje ďalší zo svojich projektov.