Britský básnik Lee Harwood (1939 – 2015) uzavrel svoje pozoruhodné dielo

Pripomeňme si jeho pamiatku niekoľkými ukážkami z tvorby: báseň Odlety (Departures), alebo báseň Päť pohľadníc pre Albana Berga (Five Postcards for Alban Berg). Popredný americký autor John Ashbery Harwooda zaradil medzi svojich najobľúbenejších britských básnikov.