Medzinárodná konferencia Literárne akcenty

Dňa 17. septembra 2015 sa na Katedre slovenskej literatúry Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, uskutoční 3. ročník Medzinárodnej konferencie s názvom Literárne akcenty III, Literárna komparatistika v súvislostiach.