Fínsky básnik Jouni Inkala si básňou pripomína Medzinárodný festival poézie Ars Poetica

Fínsky básnik Jouni Inkala si takto spomína na svoju účasť na festivale Ars Poetica 2007 . Jeho báseň Ars Poetica 2007 preložila z fínčiny Zuzana Drábeková.

Jouni Inkala: Ars Poetica 2007
Jouni Inkala: Ars Poetica 2007