Fínsky básnik Jouni Inkala si pripomína Medzinárodný festival poézie Ars Poetica

Fínsky básnik Jouni Inkala si básňou pripomína Medzinárodný festival poézie Ars Poetica 2007.

Jeho báseň vo fínskej pôvodine a v slovenskom preklade Zuzany Drábekovej
si môžete stiahnuť tu:

Jouni Inkala: Ars Poetica 2007
Jouni Inkala: Ars Poetica 2007

Báseň J. Inkalu Ikarus v Helsinkách si môžete vypočuť online v originálnom básnickom prednese autora
a v slovenskom preklade Zuzany Drábekovej na lyrikline.org.