Krátky video-portrét súčasnej nemeckej poetky Nory Gomringer

Človek sa počas svojho života obklopuje rôznymi predmetmi, rekvizitami a suvenírmi...


V zbierke Nory Gomringer nechýba ani malá figúrka žaby s tajným úložným priestorom.
Pozrite si toto video a okrem iného sa dozviete, čo si do figúrky žaby Nora ukryla. (Video je v nemčine.)