Mária Ferenčuhová o účasti na medzinárodnom festivale poézie Struga Poetry Evenings

Je pre nás veľkým potešením, že vďaka nominácii Ars Poetica pre projekt Versopolis, malo aj Slovensko svoje zastúpenie na významnom medzinárodnom festivale poézie v Macedónsku – Struga Poetry Evenings 2016. Poetka Mária Ferenčuhová si takto pripomína svoju účasť na najstaršom festivale poézie...Struga Poetry Evenings patrí k jedným z najstarších európskych festivalov poézie. Pôsobivo spája monumentálnosť a komornosť. 55. ročník sa začal veľkolepým otvorením s ohňostrojom a verejným čítaním v sále pre azda 500 ľudí – plnej! – a skončil sa na impozantnom pódiu postavenom na moste ponad rieku Drinu. Pomedzi to však festival Struga Poetry Evenings dokázal združiť tridsiatku básnikov a poetiek z celého sveta a umožnil im zakúsiť intenzívny pocit pevne zomknutej, a predsa slobodnej komunity.

Veľmi zmysluplne bolo postavené aj stretnutie básnikov platformy Versopolis s vydavateľmi a profesionálmi z oblasti poézie. Bolo čítačkou i diskusiou v jednom a vzhľadom na to, že Struga Poetry Evenings vytvárajú pre účastníkov festivalu akési programové kontinuum s presunmi na rôzne historicky i turisticky atraktívne miesta na brehu Ochridského jazera, neformálne diskusie medzi Versopolis básnikmi a profesionálmi pokračovali aj po ňom.

maria-ferencuhova_struga-poetry-evenings.jpg
Mária Ferenčuhová (tretia zľava), Struga Poetry Evenings 2016

Festivaly poézie sú výkladnou skrinkou vkusu organizátorov. Struga Poetry Evenings má latku nastavenú vysoko, a zároveň sa vyznačuje veľkou otvorenosťou k rôznym spôsobom písania poézie. Rovnako podstatná je pre festival edičná činnosť: vydáva katalóg, ktorý je vlastne antológiou súčasnej poézie, i niekoľko viacjazyčných publikácií. Tohto roku napríklad vydal výber z poézie Margaret Atwood, ktorá bola laureátkou festivalového ocenenia Zlatý veniec 2016.

Nepovažujem vôbec za prehnané priznať, že Struga Poetry Evenings 2016 patria k najintenzívnejším zážitkom môjho poetického roka!

Mária Ferenčuhová