Márnivé bubliny – koncert poézie

Koncert poézie Márnivé bubliny predstavuje ojedinelé multižánrové spojenie poézie, hereckých interpretácií a originálnych hudobných kompozícií. Ide o živé polyfónne prelínanie viacerých umeleckých dimenzií: básnických významov, obrazov, metafor, t.j. sémantického významu, ktorý v reálnom čase prostredníctvom živých hereckých recitálov nadobúda novú interpretačnú a dramatickú kvalitu, s originálnymi hudobnými kompozíciami, ktoré rozvíjajú svoj vlastný umelecký priestor. Každá z týchto rovín je pritom rovnako dôležitá a súčasne svojbytná. Nejde teda o texty k hudbe, ani o hudbu k textom, či hudbu, ktorá by iba „nalaďovala na vnímanie textu".

marnive-bubliny.jpg

Polyfónne spojenie týchto rovín tak vytvára nový umelecký žáner – koncert poézie, ktorý na slovenskú umeleckú scénu prináša novú interdisciplinárnu kvalitu. Súčasná slovenská poézia tak ožíva, už nie je iba určená na čítanie, nie je „uzavretá v tlačenej knihe", avšak stáva sa súčasťou umeleckého tvaru, ktorý má potenciál osloviť široké publikum.

Textové pásmo je zložené z ukážok tvorby súčasných slovenských autorov, ktoré dramaturgicky a významovo tvoria nový originálny celok – umeleckú skladbu. Jednotlivé básne a fragmenty básní v celku pásma nadobúdajú nový kontextový význam, tvoria poetický viachlas, navzájom spolu komunikujú, no súčasne rôznosťou básnických poetík prispievajú k polyfónnemu vyzneniu.

Projekt predstavuje unikátne tvorivé spojenie mladšej slovenskej poézie a pôvodných hudobných kompozícií Oskara Rózsu. Kompozície a improvizácie v živej koncertnej interpretácii skladateľa simultánne plynú vo vzájomných interakciách s podmanivou a variabilnou recitáciou Lucie Rózsa Hurajovej a Mareka Majeského. Pásmo poézie sa tak naživo na scéne mení na multimediálny koncert, strhujúci prúd slova a hudby.

Hudba: Oskar Rózsa
Recitácia: Lucia Rózsa Hurajová, Marek Majeský
Kompozíciu textov zostavili: Martin Solotruk a Ľubica Somolayová
Autori použitých textov:
Mária Ferenčuhová, Michal Habaj, Karol Chmel, Katarína Kucbelová, Valerij Kupka, Peter Macsovszky, Nóra Ružičková, Martin Solotruk, Ľubica Somolayová, Peter Šulej

Zdroj: zahradacnk.sk, 4.11.2010.