Poézia sála...

... z pamäti vnorených objektov...