Sláva Manicová...

... je jediná z 12 poetiek, "potopených duší", ktorej vyšli dve vydania knihy.

Napriek tomu bola vymazaná z reflexie poézie...

Potopené duše

Viac v knihe "Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia",
ktorú si môžete objednať tu