Festival 2018

16. ročník medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica 2018 / 13. – 23. november 2018 / nová budovy SND / V Klub / SNG Café Berlinka / Univerzitná knižnica / kino Lumière

Priezračný zvuk poézie

Príďte sa započúvať do magických zvukov svetovej poézie!

*

AP 2018

*

Zdieľajte festival na
facebook.com

*

Je nám veľkou cťou, že záštitu nad festivalom
prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy,
pán Ivo Nesrovnal!