Prekladateľka Daniela Zhang Cziráková na Medzinárodnej konferencii v Pekingu

Na Medzinárodnej konferencii „Intetranslations & Communications“, ktorá sa uskutoční v termíne od 8. do 11. apríla 2016 v Pekingu, vystúpi aj významná slovenská prekladateľka a sinologička a rovnako stála spolupracovníčka a prekladateľka pre Medzinárodný festival poézie Ars Poetica, Daniela Zhang Cziráková.


Jedným z cieľov konferencie, ktorú organizuje Fond podpory výskumu a šírenia čínskej kultúry
(Chinese Culture Translation And Studies Support),
je prezentovať rôznosť prístupov v preklade čínskej poézie do rôznych jazykov.

Medzinárodné podujatie chce taktiež otvoriť diskusiu na tému aký je súčasný stav vydávania poézie a špeciálne čínskej poézie, v zahraničí. Na podujatí sa uskutoční aj večer čítania poézie a krst publikácie čínskeho prekladu vybraných básní slovinského básnika Tomaža Šalamuna. Je nám potešení, že na tomto významnom podujatí bude mať zastúpenie aj Slovensko.