Prineste mi slovenské ľudové piesne, povedal Goethe Kollárovi

„... I pan Göthe byl toho domnění, že v Uherské krajině pouzi Maďarové bydlejí, pročež i nás za Maďary měl. Když já ale proti tomu protestoval jsem, řka: „Pane, já jsem Slovák aneb chcete-li, Slavjan, tento pak můj druh jest polomaďar poloněmec“ zasmál se p. Göthe hlasitě nad touto mou upřímností, pročež obrátiv se ke mně, důvěrně prosil mě, abych mu několik slovenských národních písní opatřil a přeložil, anť prý slyšel mnoho i o jejich mnohosti i o jejich kráse.

Takto opisuje Ján Kollár svoje stretnutie (v roku 1817) s Goethem. Po svojom návrate do Uhorska sa zbieranie ľudových piesní stalo jednou z hlavných náplní jeho života. Už v roku 1823 ich spoluvydal 92 v knižke pod názvom Písně světské lidu slovenského v Uhřích. Viac o Kollárovom stretnutí s Goethem sa dočítate v článku Romana Kebíska.


Johann Wolfgang von Goethe a Ján Kollár (zdroj wikipedia)