Translators

Zuzana Drábeková

Zuzana Drábeková, born in Bratislava, studied Swedish and Russian language at the Faculty of Arts on Comenius University in Bratislava and in 2005, she received a doctorate for her thesis Jewish Themes in the Works of Contemporary Jewish Authors in the Literary Context of Sweden and Finland. She worked in the Czech radio in Slovakia and in the Smena publishing house, and she currently teaches Finnish language and literature at the Faculty of Arts on Comenius University. She translates from Swedish and Finnish (she focuses predominantly on Finnish-Swedish literature). In 1999 she received a Literary Fund reward for her translation of Daniel Katz's novel German Pig-Dog.


Karol Chmel

Karol Chmel (1953) je slovenský redaktor, básnik, prekladateľ. Vyštudoval andragogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v rokoch 1989 – 1996 bol redaktorom vydavateľstva Smena.V roku 1998 pracoval ako redaktor v mesačníku OS, neskôr mesačníka Fragment. V súčasnosti je redaktorom vo vydavateľstve Kalligram. Debutoval v roku 1985 zbierkou básní Máš, čo nemáš, po ktorej nasledovali básnické knihy Ovocnejší strom (1989), Spray, modrá mentalita (1998) a O nástrojoch, náradí a iných veciach vypustených z ruky (2005). Prekladá zo slovinskej, srbskej, chorvátskej a poľskej literatúry (antológia sliezskej poézie Mŕtve body, výber z diela Piotra Sommera Lyrický činiteľ a iné básne).


Marián Andričík

Pochádza z Humeného. Vyštudoval slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakujte UK v Bratislave. Pracoval ako redaktor časopisu Dotyky. Absolvoval jedenapolmesačnú stáž v USA na The American University vo Washingtone. Od roku 1996 pôsobí na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Inštitútu slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity.V roku 2003 obhájil dizertačnú prácu K druhovým problémom prekladu.

Venuje sa prekladaniu poézie, prózy, divadelných hier, rozhlasových hier, esejí, odbornej literatúry. V roku 1993 získal prémiu Slovenského literárneho fondu za preklad výberu z poézie Johna Keatsa, 1996 za antológiu beatnickej poézie, 2005 za výber z poézie Williama Blaka a 2006 za Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník.


Peter Zajac

Peter Zajac je literárny vedec, prekladateľ, editor. Študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave slovenčinu a nemčinu, popritom rok germanistiku na univerzite v Tübingene (Nemecko). Pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Smena, pôsobil ako učiteľ a vedecký pracovník, 1990 – 98 riaditeľ Ústavu slovenskej literatúry SAV. V roku 1989 bol jedným zo spoluzakladateľov hnutia Verejnosť proti násiliu, v rokoch 1990 – 1991 sa sal prvým predsedom slovenského centra P.E.N., neskôr poslancom Národnej rady SR.

V súčasnosti je vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave a prednáša slovakistiku na Humboldtovej univerzite v Berlíne. Ako literárny kritik uverejňoval svoje články v Slovenských pohľadoch a najmä v Mladej tvorbe. Jeho literárnoteoretické práce Tvorivosť literatúry (1990) a Pulzovanie literatúry (1993) výrazne ovplyvnili uvažovanie o literatúre na Slovensku. Zostavil nemecký výber súčasnej slovenskej poviedky Wie Laub von einem Baum (Ako listy jedného stromu). Venuje sa i politickej publicistike a esejistike: Päť rokov po (1994 – 1996), Sen o krajine (1996), Krajina bez sna (2004), 1+1 (spoluautor Fedor Gál, 2004), ale aj prekladom z nemeckej literatúry (J. Günther, J. W. Goethe, B. Brecht, T. Barnhard, ai.) spolu s J. Štrasserom, s ktorým preložili aj výber z tvorby Petra Huchela: Zrátané dni.


Ján Štrasser

Ján Štrasser pochádza z Košíc. Vyštudoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V polovici 60-tych rokov začal publikovať poéziu a literárnu kritiku. Bol redaktorom časopisu Mladá tvorba. V roku 1968 mu vyšla zbierka básní Odriekanie, za ktorú získal Cenu Ivana Krasku za najlepší debut roka. V 70-tych rokoch pracoval ako dramaturg Poetickej scény a Vojenského umeleckého súboru.

V roku 1985 sa stal dramaturgom Štúdia S, 1987 zástupcom šéfredaktora literárneho mesačníka Slovenské pohľady a 1990 ich šéfredaktorom, 1997 – 2004 bol zástupcom šéfredaktora týždenníka Domino fórum. Vydal básnické zbierky Podmet (1980), Denne (1981), Priamy prenos (1986), Práca na ceste (1989), Myš dobrej nádeje (1992) Očné pozadie (1999), Stala sa nám láska (2003) a štyri knihy piesňových textov, tri knihy politickej esejistiky a publicistiky.

Vydal knihy rozhovorov s hercami Milanom Lasicom a Zdenou Studenkovou.

Prekladá ruskú klasickú (I. A. Krylov, A. S. Puškin – za preklad diela Eugen Onegin získal viacero významných ocenení) a modernú literatúru (Boris Pasternak, Daniil Charms, Isaak Babeľ, Josif Brodskij, Viktor Jerofejev), a s germanistom Petrom Zajacom nemeckú poéziu a dramatickú tvorbu (Bertolt Brecht, Gottfried Benn, Günther Eich, Ingeborg Bachmann, Heiner Müller, Thomas Bernhard). Píše a prekladá aj piesňové texty, najmä pre muzikály, divadlo a kabaret.


Martin Solotruk

As a translator, Martin Solotruk dedicates himself into artistic translation (Samuel Beckett, Seamus Heaney, Charles Simic, John Ashbery, Ted Hughes, David Antin etc). In 2007 he was awarded the artistic translation of the year award – the Ján Hollý Prize for his translation of The Crow book by Ted Hughes (Krá. Zo života a piesní Krá.The Crow. From the Life and Songs of the Crow). As a poet he has so far published four collections of poetry: Tiché vojny (Silent Wars, 1997), for which he was awarded the Premium of Ivan Krasko Prize for the best debut, Mletie (Grinding, 2001), Lovestory: Agens a paciens (Lovestory: Agent and Patient, 2007), Planktón gravitácie (Plankton of Gravity, 2007), and Metafyzická domácnosť (Metaphysical Household I, 2017).

pospiss-sillay-nikitin-spev-tebe-obal-cd-by-reinhard-kleist.jpg
Pospiš-Sillay-Nikitin Spev tebe
Zhudobnená poézie Walta Whitmana
v slovenskom preklade Martina Solotruka

*

Nikitin, Pospiš, Sillay a Gregušová nahrávajú v New Yorku výnimočný album
Nikitin, Pospiš, Sillay a Gregušová nahrávajú v New Yorku výnimočný album


Ars Poetica Publishing House Books
in translation by Martin Solotruk


T. Hughes: Krá;

C. Forché: Krajina medzi nami;

Z. Skoulding: Chrám z piesku je búrka, (translated together with P. Lukáč);

P. Sirr: Mimochodom


Translated Works Published in Other Publishing Houses

ashbery-vlna.jpg svet-sa-nekonci_charles-simic-oz-slnieckovo.jpg

Vlna (Wave), J. Ashbery – poetry selection, Drewo a srd, 2000,

Svet sa nekončí (The World Does Not End), Ch. Simic – poetry selection, o. z. Slniečkovo, 2007,

Translations of a selection of poems by Ján Ondruš into English, Martin Solotruk and
James Sutherland Smith, 1998,

Disko zvery & Výcuc Dublin – theatre plays translations, E. Walsh, Drewo a Srd, 2002


Martin Solotruk Poet

Mila Haugová

Mila Haugová (1942) sa narodila v Budapešti. Po niekoľkonásobnom sťahovaní sa jej rodina napokon usadila v Zajačej doline neďaleko Levíc. Vyštudovala Vysokú školu poľnohospodársku a postupne sa stala agronómkou, neskôr učiteľkou.Po tom, čo sa presťahovala do Bratislavy, bola desať rokov redaktorkou časopisu Romboid. Jej knižným debutom je zbierka básní Hrdzavá hlina (1980), ktorú vydala pod pseudonymom Mila Srnková. Postupne vydala množstvo svojských básnických kníh: Možná neha (1984), Premenlivý povrch (1983), Čisté dni (1990), Praláska (1991), Nostalgia (1993), Dáma s jednorožcom (1995), Alfa Centauri (1996), Krídlatá žena (1999), Zavretá záhrada (2001), Genotext (2001), Atlas piesku (2001), Orfea: alebo zimný priesmyk (2003), Archívy tela (2005), Target(s) Terč(e) (2005), Rastlina so snom: Vertikála (2006), Biele rukopisy (2007). Pôvodnú tvorbu dopĺňa aj rad prekladov svetových mien (Sylvia Plath, Märta Tikkanen, Ingeborg Bachmann, Sarah Kirsch ai.).


Sarah Kirsch - Krídla okna


Katarína Laučíková

Katarína Laučíková (1979) vyštudovala angličtinu a poľštinu na Prešovskej univerzite a v súčasnosti končí doktorské štúdium Komparatívnej literárnej vedy na katedre slavistiky Univerzity Palackého v Olomouci.Zaoberá sa literatúrou s horskou tematikou a mytológiou. Počas štúdia v Olomouci viedla kurzy angličtiny a tlmočila. Prekladá poľskú a francúzsku literatúru, prispieva do Revue svetovej literatúry a príležitostne spolupracuje s Poľským inštitútom v Bratislave. Zostavila a preložila výber poézie poľského básnika Tomasza Różyckého – Protivietor. Momentálne žije vo Francúzsku, kde pokračuje vo svojich prekladateľských aktivitách.


Tomasz Różycki - Protivietor


Stanislava Chrobáková Repar

Stanislava Chrobáková Repar pochádza z Bratislavy. Vyštudovala filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorát z literárnej vedy získala v roku 1995 v SAV. Pracuje pre vydavateľstvo a časopis Apokalipsa, kde vedie knižnú edíciu Fraktal. Založila medzinárodný projekt Časopis v časopise. Pracovala v Piece Institute Ľubľana, kde sa venovala výskumu rodových politík v rámci medzinárodného projektu EU Quality in Gender + Equality Policies.

Vydala tri básnické zbierky: Nahá v tŕní (2006), Na hranici jazyka (1997, 2000) a Zo spoločnej zimy (1994, v slovinčine 2006); dve knihy krátkej prózy: Anjelské utópie (2001, 2003) a Krutokradma (1997) a tiež dve vedecké monografie Ohnisko reči alebo mlčanlivá hĺbka horizontu (2007) a Mila Haugová (Alfa) (2002). Prekladá zo slovinčiny, edične pripravila viacero publikácií, zborníkov a antológií. Od roku 2001 žije a pracuje v Ľubľane v Slovinsku.


Lucia Biznárová

Studied Spanish and Slovak languages at the Faculty of Education, Comenius University in Bratislava. At present, she is a PhD student at the Institute of World Literature, Slovak Academy of Sciences and at the Institute of Literal and Artistic Communication in Nitra. She is dedicated to literary translation from Spanish and literary criticism.


Karol Chmel

He wrote six collections of poetry. Since the 90s, he has been translating poetry, essays and prose from Polish, Serbian, Croatian and Slovenian literature. Apart from key personalities of the aforementioned literatures (Konwicki, Gombrowicz, Miłosz, Kiš, Pekić, Tišma, Pavić, Kovač, Kocbek, Zajc, Šalamun and others), ...... he is an adamant advocate of contemporary writing and he aims to highlight its prominent authors (Świetlicki, Podsiadło, Foks, Machej, Dehnel, Albahari, Basara, Despotov, Debeljak, Zupan, Drndić, etc.). As a poet, he was a guest at Ars Poetica International Poetry Festival several times.For his translations, he received:

the Zbigniew Dominiak Prize (Lodž 2003) for his work in translating Polish poetry,
the ZAiKS Prize for translations of Polish poetry into Slovak (2011),
the Serbian P.E.N. Award for translations into Serbian literature (2008),
the Tonet Pretnar Prize for ambassadors of the Slovenian language and literature (2015).


Katarína Laučíková

Vyštudovala angličtinu a poľštinu na FF PU v Prešove, doktorské štúdium Slovanskej komparatívnej filológie na Univerzite Palackého v Olomouci a slavistiku na Stendhalovej univerzite v Grenobli. Hlavným motívom v jej vedeckej práci je téma hôr a proces mýtizácie rôznych obsahov pojmu „horal".

Aktívne sa venuje prekladom z poľskej a francúzskej literatúry. Doposiaľ vyšli kniha poézie Tomasza Różyckého Protivietor (Ars Poetica, 2007), Vreckový atlas žien od Sylwie Chutnik (Ladon, 2011) a spolupracovala na zbierke Verše proti zdaňovaniu poézie Zbigniewa Macheja (Drewo a srd, 2015). Od roku 2005 prispieva prekladmi a recenziami do Revue svetovej literatúry (zostavila číslo venované poľskej literatúre RSL 3/2012). Uverejňuje preklady a rozhovory so spisovateľmi do Knižného revue - spomeňme rozhovor s Annou Gavaldou, Muriel Barbery, Amelie Nothomb, Davidom Foenkinosom, Zbigniewom Machejom, Lidiou Amejko či Miloslavom Nevrlým. Jej práca o ľuďoch hôr a mýte horala bola uverejnená v zborníku TANAP (2006), v knihe Gorali (Kol. autorov, vydala Matica slovenská 2013), časopisoch Tatry (3/2008), TPN TATRY (2/2010, 1/2010), Človek a spoločnosť (4/2007, 1/2011) a Historickej revue (2010 a 2015).

V súčasnosti žije v Grenobli, pracuje ako animátorka v neziskovej organizácii a pripravuje vzdelávacie programy zamerané na spoznávanie prírody a kultúry horských regiónov.


Katarína Motyková

Vyučuje švédsku gramatiku, fonetiku, severskú kultúru a prekladové semináre zo švédčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Publikovala preklady poézie a krátkej prózy zo švédčiny, dánčiny, nórčiny a nemčiny v Revue svetovej literatúry. Knižne jej doteraz vyšlo: Bjørnstjerne Bjørnson: Arne, básne a polemiky; Gerhard Seyfried: Útek z Berlína; Astrid Lindgrenová: Lotka z Huncútskej ulice; Peter Høeg: Deti chovateľov slonov; Helle Helle: Mala som to písať v prítomnom čase.


Miroslava Vallová

She studied Italian and French language at the Faculty of Arts at Comenius University in Bratislava. She worked as a deputy chief editor in the publishing house Tatran. Between 1993 and 1996, she worked as a consul at the Slovak Embassy in Rome, and once she returned to Slovakia, she started working in the National Centre for Literature (currently The Centre for Information on Literature) as a director. She translated works by authors such as Giovanni Boccaccion, Umberto Eco, Alberto Moravia, Michela Murgia, Alessandro Baricco, Carlo Cassola and others.


Daniela Zhang Cziráková

Je sinologička, pôsobí ako vedecká pracovníčka v Ústave orientalistiky SAV v Bratislave. Prednášala o čínskom výtvarnom umení na VŠVU v Bratislave. Publikovala vedecké články doma i v zahraničí. Jej esej Pohľad zvonku – Nietzscheho Tak povedal Zarathustra a Lao c´ho Tao Te Ťing získala v roku 1998 druhú cenu v tvorivej súťaži o najlepšiu vedeckú esej (Romboid, 3/1999). Predmetom jej záujmu je čínske výtvarné umenie a súčasná čínska literatúra. Preložila a prebásnila zbierku poézie Paola Zhanga Tieň jin-jangu (2011, Millanium).

Daniela Zhang Cziráková中文名字唐艺梦,汉学家, 1994年毕业于布拉迪斯拉发夸美纽斯大学

斯洛伐克)并获得了硕士学位, 2002年毕业于布拉格查理大学,东亚学院,专业中国美术史

并获得了博士学位。工作在斯洛伐克科学院,东方研究所。中、斯文国家选手翻译、从事中国

当代诗歌翻译和研究、艺术研究。教过中国美术在斯洛伐克布拉迪斯拉发美术学院。她发表几

十篇科学研究文章在斯洛伐克、捷克、美国、中国、等国家。她的科学散文《从外面来看 - 尼

采的《查拉图斯特拉如是说》和老子的道德经比较论》在1998年获得了斯洛伐克文学基金会银

奖。她翻译了华人张曙光的诗集《阴阳之影》2011年出版。在2015年的ARS POETICA 翻译了陈

东东、宋琳、唐晓渡、赵四,共有几十首诗歌。现在翻译赵四的诗集。


Súvisiace:

Prekladateľka Daniela Zhang Cziráková na Medzinárodnej konferencii v Pekingu

Lucia Matejková

She studied at the Faculty of Arts at Comenius University in Bratislava, where she received a degree from translation and interpretation studies focusing on German and Dutch language and culture. In 2013, she completed her post gradual studies in translatology with a dissertation thesis focusing on the theme Multiculturalism of the Dutch language speaking area from a translatological point of view. She currently works at the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, and she mainly specializes in scientific translation from Dutch.


Martina Straková

studied cultural sciences and later received her doctorate degree in Philosophy. Her interests focus on the study of German philosophy but she is also dedicated to writing poetry, painting and artistic translation from German and English language. For the fifth year she holds a free creative writing workshop Bring Your Poem offered to the wide public by the International poetry festival Ars Poetica. She debuted with the poetry collection Pohľadnice z neviditeľných miest (Postcard From Invisible Places ,Ars Poetica, 2019). She lives in Bratislava.

Sylvia Geist Nora Gomringer
Sylvia Geist: Morning Blue Animal And Other Poems

Slovak translation of selected poems by Nora Gomringer

Plankton of Gravity A selection from the poetry collection by M. Solotruk in German translation by M. Straková
Plankton of Gravity
– A selection from the poetry collection by Martin Solotruk
in German translation by Martina Straková


English poems by Martin Solotruk
In German translation of M. Straková were published in the anthology
Grenzenporträts, Klak Verlag Berlin, 2017

viera-prokesova-zartlichkeit_ins-deutsche-ubersetzt-von-martina-strakova.jpg
Viera Prokešová, Tenderness_German translation


Pavol Lukáč

Vyštudoval slovenčinu a angličtinu na FiFUK v Bratislave. Venuje sa prekladaniu z angličtiny.


John Minahane

John Minahane was born in Baltimore, Co. Cork, Ireland in 1950. He was educated in Ireland and worked there from 1971 to 1996 at a variety of occupations. He contributed to and sometimes edited some Irish literary journals. Since 1996 he has lived and worked in Slovakia. From 1996 until 2013 he taught English at the Akadémia vzdelávania in Bratislava.

Since 2003 he has also produced English translations of literary, musicological, art-historical, ethnological, and other writings in Slovak, and recently also of some writings in Czech. He is currently engaged full-time in translating.Selected Translations from Slovak to English (Book Publications)

2003 Gotika, Dušan Buran et al. (SNG, Bratislava) – résumé

2004 Slovak Spring, Ladislav Novomeský (Belfast Educational and Historical Society, Belfast)

2005 Blues in Slovakia, J. Litecký-Šveda et al. (Hudobné centrum, Bratislava) – texts of blues songs

2006 Masterpieces of Netherlandish Art in Slovakia, Ivan Rušina (SNG, Bratislava) – introductory texts

2006 Pestrý zborník / Tabulatura Miscellanea, Ladislav Kačic (Hudobné centrum, Bratislava) – introduction

2007 Cor Cordi, Juraj Kuniak (Rock Rose, Kordíky)

2008 Niesť bremeno a spievať / To Bear The Burden And Sing, Milan Rúfus, ed. V. Marčok,
(Matica slovenska, Martin)

2010 Six Slovak Poets, ed. Igor Hochel (Arc Publishers, London)

2012 Osemnasť basní/ Eighteen Poems, Ján Buzássy (Slovak Pen Centre/Rock Rose, Kordíky)

2012 Poetry Reaching Out: New Slovak Poetry in Translation (Ars Poetica, Bratislava) – collections by Michal Habaj, Peter Šulej and Katarína Kucbelová

2013 Haberernová’s Eye. Post-informal Figuration in Slovak Visual Art of the 1960s, Richard Gregor (Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava)

2014 Július Koller Galéria Ganku ed. Daniel Gruň (Schlebrügge. Editor, Vienna)

2014 Three Chestnut Horses, Margita Figuli (Central European University Press, Budapest)

2015 Pavučina bytia / The Cobweb of Being, Jozef Leikert (Slovak Pen Centre/Rock Rose, Kordíky)

Translation from German (with John Connolly):

2003 The Aesthetic of Beuron and Other Writings, Desiderius Lenz
(Francis Boutle Publishers, London).


Zuzana Starovecká

Studied translation and interpretation at the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava; in 2015 she graduated with a doctoral degree in literary science and a dissertation thesis entitled The Search for Authenticity and the Rebuilding of Reality in Chuck Palahniuk’s Early Novels. During her studies she taught graduate seminars such as Modern American Literature, an experimental course Literature in Film and several translation seminars. She makes her living as a translator of specialized texts, but what she truly enjoys is the literary translation, a matter close to her heart.


Viera Prokešová

(1957 – 2008) was a Slovak poetess. She studied Slovak and Bulgarian languages and literature at Comenius University, Bratislava. Following a year as dramaturge lector at the Marionette Theatre in Nitra (1981 – 1982), she was an editor at the Slovenský spisovateľ publishing house in Bratislava. In addition to her editorial activities, she is a translator of poetry and since 1996 she was a member of the professional panel of jurors for the best short story of the year competition.

Since 2000 she worked at the Institute of World Literature of the Slovak Academy of Science in Bratislva. She has published the following book of poetry: Cudzia (The Stranger, 1984); Slnečnica (The Sunflower, 1988), Retiazka (The Necklace, 1992); Pleť (The Complexion, 1998); Ihla (The Needle, 2005). She also wrote the screenplay for the musical Mária Stuartová (Mary Stuart, 1995).

Her poems were published also in the Ars Poetica 2007 Anthology.

galanthus-nivalis.jpg

(picture: wikipedia.org)

Tenderness

Now,

as the rain bends over the puddle,

and the day rusts

dropping towards night

like a dry leaf,

as the sharp wind

spreads about,

I fear ice

and its glassy pavements,

the snow as it begins

to roughen,

I fear the cold of winter,

growing transparent from the depths,

for tenderness wells up out of me

like a first snowdrop

unfurling into your sleet,

flowering in your

hard inclement season.


Ive got used

I’ve got used

to my sunny hair-clips,

to the long concetrated

dances,

to my laughter swift

as the rain,

and the flame as it imperceptibly

flows within me,

to the unripe things,

and their sweetness,

to the running;

I’ve got very accustomed

to being young.– Viera Prokešová

Translated into English by James Naughton

Tenderness translated into German by Martina Straková


Taras Muraško


Mária Kusá


Gabriela Magová

Gabriela Magová, vyštudovala slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, pracuje v Ústave svetovej literatúry SAV. Prekladá poéziu a prózu z maďarčiny, venuje sa aj prekladu literárnovedných textov. Knižne vyšli jej preklady románov Györgya Dragomána Biely kráľ a Sándora Máraia Vzbúrenci a Hlas, zbierky básní Krisztiny Tóth Básne a monografie Endreho Bojtára Vysnívali sme si vlasť a národ.


Silvia Ruppeldtová

She is a translator, publicist and archeologist who studied at the Faculty of Film and Television at the Academy of Performing Arts in Bratislava, the Faculty of Arts at Comenius University in Bratislava and the Austrian Latin-America Institute in Vienna. She participated in study programs in Vienna, Moscow, Madrid and Havana and worked in the weekly magazine Slovo as a journalist and editor focusing on the culture of Slovakia and Latin America.

Silvia translates movies, documentary films, short stories and books from Spanish, French, German, English and Portugese (and Russian, scarcely but with great joy). She contributes to the culture section of the daily Pravda, writing essays, texts and conducting interviews. Sometimes she rediscovers old worlds and works as a tourist guide in Cuba. Poetry, Bratislava and Lisbon are a fundamental part of her life and the very nature of her being. They are not above or below it, not inside of it or outside of it – they are the creative process and the creation itself, a replacement for the God that she doesn't believe in. She shares Guillaume Apollinaire's view: "A man can be a poet in all areas of his life. One only has to leave fear behind and venture out into discovery."


Lenka Hrubová

She has a degree in translation and interpretation of Romanian Language at the Faculty of Arts at Comenius University in Bratislava. Whenever she needs to practice emotional hygiene and take a break from her prosaic professional life, she translates French or Romanian poetry.

She is tha author of the book Slivky v čokoláde (Slovart, 2018).


Zuzana Szatmáry


Milan Richter

Milan Richter je básnik, dramatik, prekladateľ, publicista a knižný vydavateľ (MilaniuM). Vyštudoval nemčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2000 založil Medzinárodný literárny festival Jána Smreka, ktorého je riaditeľom. Žije v Dunajskej Lužnej.


Svetlana Žuchová

Debutovala zbierkou poviedok Dulce de lechce (2003), ktorá bola ocenená prémiou Literárneho fondu. Publikovala novelu Yesim (2006), o päť rokov neskôr jej vyšiel román Zlodeji a svedkovia (2011) a následne novela Obrazy zo života M. (2013). Preložila niekoľko kníh z angličtiny a nemčiny. Vyštudovala psychológiu na Univerzite vo Viedni a medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pracuje ako psychiatrička v Mníchove.


Valerij Kupka

sa narodil v Chomute na Ukrajine. Od roku 1978 žije na Slovensku. Študoval na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove. V súčasnosti prednáša dejiny ruskej literatúry a kultúry na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Je autorom šiestich kníh poézie: Nestálosť (1994), Skomorošina (1996), Mucha v uchu (1997), Líza tichšia ako kláštor (2000), Dom bez svitla (2004) a Zabudnutá štvrtá strana (2014). Prekladá z ruštiny (G. Ajgi, A. Goldstein, S. Dovlatov, D. Charms, A. Vvedenskij, I. Iľf – J. Petrov, F. M. Dostojevskij, Ľ. Petruševská), z ukrajinčiny (J. Andruchovyč) a do rusínčiny. Ako prekladateľ a dramaturg spolupracoval s rusínskym Divadlom Alexandra Duchnoviča v Prešove. Preklady a umelecké, odborné a esejistické práce publikuje v literárnych a kultúrnopolitických časopisoch (Revue svetovej literatúry, Romboid, Týždeň a i.) a v rozhlase. Zostavil antológie poézie Ruská moderna (2011) a Ruská avantgarda (2013) a čísla Revue svetovej literatúry venované ruskej (3/1994, 3/2000, 1/2011), gruzínskej (1/2013) a arménskej literatúre (1/2014), na ktorých sa podieľa aj ako prekladateľ. Je držiteľom prémie Literárneho fondu za preklad románu J. Andruchovyča Moskoviáda (2013). Zúčastnil sa na básnických festivaloch v Česku, Poľsku, Slovinsku, Gruzínsku, Rusku a na Ukrajine.


Jitka Rožňová


Milan Žitný


Ján Jankovič


Elvíra Haugová


Milan Kopecký


Zuzana Drozdová


Magda Kučerová


Andrea Lešková


Lenka Hrubová

Vyštudovala prekladateľstvo – tlmočníctvo, francúzsky – rumunský jazyk na FiF UK v Bratislave. V rámci psychohygieny z príliš prozaického profesionálneho života si rada v tom súkromnom občas preloží nejakú tú poéziu z francúzštiny či rumunčiny :)


Mária Ferenčuhová

Mária Ferenčuhová sa narodila a vyrastala v Bratislave, dospela v Paríži a vrátila sa opäť do Bratislavy. Dnes prednáša na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení.Prekladá z francúzštiny (Paul Virilio, Philippe Sollers, Amélie Nothomb, Jean Echenoz a iní). V roku 2003 debutovala zbierkou Skryté titulky.


Mária Ferenčuhová - nominantka festivalu Ars Poetica pre projekt Versopolis
číta na rakúskom festivale Literatur & Wein

*

V rámci nominácie Ars Poetica pre projekt Versopolis,
autorka reprezentovala Slovensko aj na festivaloch:
Struga Poetry Evenings, 2016 a Ledbury Poetry Festival, 2015


Pavol Štubňa


Mila Haugová

Mila Haugová (1942) is one of the most translated and most prolific Slovak poets. She was born in Budapest and spent her childhood in Nitra, Topoľčianky, and Zajačia Dolina, close to the city of Levice. She graduated at the Faculty of Agronomy at the College of Agriculture (today’s Slovak University of Agriculture) in Nitra. She worked as agronomist and later as secondary-school teacher. Between 1986 – 1996, Haugová was an editor of the Romboid literary magazine. She lives and writes in Dúbravka (a borough of Bratislava) and in Zajačia Dolina.


Mila Haugová in the Summer reading room
at the Red Crayfish in Bratislava, 2012


Her literary debut is her collection of poems named Hrdzavá hlina (1980), published under the pseudonym Mila Srnková. Since then, she has published a vast amount of other collections of poetry: Premenlivý povrch (1983), Možná neha (1984), Čisté dni (1990), Praláska (1991), Nostalgia (1993), Dáma s jednorožcom (1995), Alfa Centauri (1996), Krídlatá žena (1999), Genotext (2001), Atlas piesku (2001), Zavretá záhrada (reči) (2001), Orfea: alebo zimný priesmyk (2003), Archívy tela (2005), Target(s) Terč(e) (2005), Rastlina so snom: Vertikála (2006), Biele rukopisy (2007), Miznutie anjelov (2008), Pomalá lukostrelkyňa (2010), Plant Room (2011), Cetonia aurata (2013), canti...amore (2015).

She also published her memoirs Zrkadlo dovnútra (2010), a collection of prose Tvrdá drevo detstva (2014), and a multi-layered narrative of the creative process of writing Písať ako dýchať (2014). Her original work is complemented by a series of translations from German, English and Hungarian (E. Lasker-Schüler, S. Plath, F. Mayröcker, I. Bachmann, M. Tikkanen, S. Kirsch, G. Trakl, P. Celan, J. Pilinszky etc.). Mila Haugová’s poems have been translated into German, English, French, Russian, Polish, Italian and Armenian.


Schlaflied wilder Tiere / Lullaby of Wild Animals

The Slovak poetess Mila Haugová, accompanied by the German poetess Sylvia Geist
is sharing her sensations.


"Things happen on the brink. I trust they will come back to me." – Mila Haugová
(The video is in German.)

Ars Poetica’s Presents for You:

Christmas Greetings from Mila Haugová

Mila Haugová: Záhyby: svetlo Vianoc
Mila Haugová: Záhyby: svetlo Vianoc


Easter Greetings from Mila Haugová

Mila Haugová: Nádej: znova
Mila Haugová: Nádej: znova

*

six-slovak-poets.jpg
Six Slovak Poets

*

Ars Poetica poetry book launch - Mila Haugová: Doe Looking At The Polaris
Ars Poetica poetry book launch
Mila Haugová: Doe Looking At The Polaris
April 18, 2017, SNG Café Berlinka, Bratislava


Katarína Zubácka


Elvíra Haugová

was born in 1972 in Levice. She studied interpreting and translating, German, English and American Literature on the Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava. She earns her living as a translator of romances from English and German as well as of modern British, American, German and Hungarian poetry. In the past she also cooperated with the Ars Poetica Festival. Her recent translation is from Hungarian of a contemporary poet Gergely Vida. Elvira Haugová lives in Bratislava and has two daugters.


Elvíra Haugová

was born in 1972 in Levice. She studied interpreting and translating, German, English and American Literature on the Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava. She earns her living as a translator of romances from English and German as well as of modern British, American, German and Hungarian poetry. In the past she also cooperated with the Ars Poetica Festival. Her recent translation is from Hungarian of a contemporary poet Gergely Vida. Elvira Haugová lives in Bratislava and has two daugters.


Vaša mapa literatúry

Už zajtra, 10. mája sa uskutoční jedinečné podujatie Noc literatúry.

Program na Noc literatúry 2017 v Bratislave aj v iných mestách nájdete tu: https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/noc-literatury-105-2017-/


Igor Hochel

je slovenský básnik, prozaik, prekladateľ, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg – docent v študijnom odbore teória a dejiny slovenskej literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pôsobil ako lektor slovenského jazyka na Univerzite Sv. Klimenta Ochridského v Sofii. Vydal básnické zbierky Muž na peróne (Skalná ruža, 2017), K mojim ústam nahá žena (Milanium, 2009), Utkané z vlasov (Q111. 2005), Kôra nežne praská (Modrý Peter, 1997), Uprostred je mlčanie (Poezie mimo domov, 1993), Svetlá na hladine (Smena, 1986), Strom pred domom (Mladá tvorba, 1979) a spolu s grafikom Igorom Bencom bibliofíliu Pátrači v krajine nezvestných (1995). Viac informácií o autorovi: litcentrum.sk