Festival 2023

Ars Poetica 2023 Program


Streda, 15.11.2023
Galéria Nedbalka, od 18.00 

Violaine Lochu: sound poetry show Pod kupolou

Performance/workshop svetovej hviezdy zvukovej poézie

 

Štvrtok, 16.11.2023
V-klub, od 18.30

večer svetovej poézie Versopolis 

VJ Zden Hlinka, recituje Lucia Hurajová

 

Mária Ferenčuhová /SK

Franca Manchinelli /IT

Krystyna Dabrowska /PL

Els Moors /BE

Maria Seisenbacher /AT

 

21.00

Eva Šušková/Ivan Koska: koncert poézie

 

Piatok, 17.11.2023
Lisztov pavilón, UKB

10.30: Písanie sebe ako meditácia: workshop, vedie Martina Straková

14.00: Kolokvium Akadémia Ars Poetica

 

Piatok, 17.11.2023
V-klub, od 18.30

večer svetovej poézie

VJ Zden Hlinka, recituje Lucia Hurajová

 

Olga Stehlíková /CZ

Nikolina Andová /MK

Maria Matinmikko /FI

Flavia Teoc /RO/DK

Carmen Camacho /ES

Marie De Quatrebarbes /FR

Cia Rinne SE/DE – špeciálna básnická performancia

21.00: Karine Sarkisjan /AM/SK – koncert poézie

 

Sobota, 18.11.2023
V-klub

14.30 Mila Haugová: kurz tvorivého písania

17.00 Mod´Art a hostia: Street Poetry Workshop

21.00 Taomi: koncert – nový album

 

Nedeľa, 19.11.2023
DK Zrkadlový háj

15.00 Art book: tvorivý workshop pre deti, vedie Lívia Kožušková

17.30 Cia Rinne: Vízie: soirée s multižánrovou svetovou umelkyňou

 

20. – 22.11.2023
Ars Poetica Film, DK Zrkadlový háj,

dramaturgia: Martin Palúch

 

20. 11. 2023 – Pondelok

18:30h - Moderní poezie do škol

pásmo filmových interpretácií poézie z dielne Sliezskej univerzity v Opave

20:00h - 15x15x5 (minisalon 1984)

r. Janek Růžička, Česká republika, Slovensko, 2023, 100 min.

 

21. 11. 2023 – Utorok

18:00h - Pravda je to najdôležitejšie

r. Maroš Brázda, Slovensko, 2023, 81 min.

20:00h – KaprKód

r. Lucia Králová, Česká republika, Slovensko, 2022, 91 min.

 

22. 11. 2023 – Streda

18:30h – Rieka

r. Jennifer Peedomová, Austrália, 2021, 75 min.

20:00h - Zavýjať po svojom

r. Asia Dér, Slovensko, Maďarsko, 2022, 90 min.

Umelci 2023

Ars Poetica 2023- Filmy


Program:

 

20. 11. 2023 – Pondelok

18:30h

Moderní poezie do škol – pásmo filmových interpretácií poézie z dielne Sliezskej univerzity v Opave

20:00h

15x15x5 (minisalon 1984) – r. Janek Růžička, Česká republika, Slovensko, 2023, far., 100 min


21. 11. 2023 – Utorok

18:00h

Pravda je to najdôležitejšie – r. Maroš Brázda, Slovensko, 2023, far., 81 min

20:00h

KaprKód – r. Lucia Králová, Česká republika, Slovensko, 2022, far. 91 min.


20. 11. 2023 – Streda

18:30h

Rieka – r. Jennifer Peedomová, Austrália, 2021, far., 75 min.

20:00h

Zavýjať po svojom – r. Asia Dér, Slovensko, Maďarsko, 2022, far., 90 in.

 

 

Anotácie:

 

Moderní poezie do škol

Výberové pásmo filmových interpretácií poézie z dielne študentov a pedagógov Sliezskej univerzity v Opave. Unikátny projekt vznikol za účelom zatraktívnenia  výučby svetovej i českej literatúry na stredných školách. Ukázalo sa, že interpretácia modernej poézie pomocou filmového jazyka je vhodným nástrojom na zvýraznenie jej mnohovrstevných podôb a tiež zaujímavou tvorivou výzvou pre študentov filmového umenia. 

 

15x15x5 (minisalon 1984) – r. Janek Růžička, Česká republika, Slovensko, 2023, far., 100 min

Filmová esej o hraniciach slobody, rámcovaná príbehom unikátneho československého výtvarného experimentu doby normalizácie. V „orwellovskom“ roku 1984 rozoslal výtvarník Joska Skalník po československej výtvarnej scéne drevené krabičky s výzvou na slobodnú umeleckú hru. Diela 244 umelcov tvoria unikátny súbor Minisalón – rozmanitý a ambivalentný obraz doby. 

 

Pravda je to najdôležitejšie

Dokumentárny portrét filmového režiséra a básnika Eduarda Grečnera. Portrét človeka, intelektuála a nadaného filmára s dôsledne definovanými umeleckými zámermi, ktoré sa mu vinou okolností a doby nie vždy podarilo naplniť. Úvahy o ideových a estetických východiskách, ktoré počas svojej tvorivej dráhy konzekventne sledoval, o zmysle a poslaní umenia a o princípoch, ktorých by sa umenie nikdy nemalo vzdávať.

 

KaprKód – r. Lucia Králová, Česká republika, Slovensko, 2022, far. 91 min.

Doku-opera skúmajúca povahu kontroverzného a progresívneho skladateľa Jana Kapra, ktorý bol ocenený Stalinom a neskôr v komunistickom Československu úplne zakázaný, no v zahraničí uvádzaný prestížnymi hudobnými telesami. Dej sa riadi doku-libretom, ktoré vychádza z Kaprovho osobného, nikdy predtým nezverejneného archívu plného jeho magnetických pások, listov, poznámok a vtipných skečov na 8 mm filmoch. 17 operných spevákov spieva scény z Kaprovho života vrátane úryvkov z policajných správ či z milostnej korešpondencie.

 

Rieka – r. Jennifer Peedomová, Austrália, 2021, far., 75 min.

Po riekach priplávala poézia, príbehy, náboženstvo, politika a konflikty. Film Rieka berie divákov na cestu priestorom a časom, pokrýva šesť svetadielov a prostredníctvom najmodernejších filmárskych prostriedkov vrátane satelitných záberov predstavuje rieky z perspektív, aké sme ešte nevideli. Výsledkom spojenia obrazu, hudby a striedmeho poetického komentára je snový a pôsobivý film, ktorý oslavuje divokosť riek, ale zároveň upozorňuje na ich zraniteľnosť. 

Rieka sa bude premietať spolu s krátkym animovaným filmom Aj kameň tečie štúdia Ové Pictures (Veronika Obertová, Michaela Čopíková).

 

Zavýjať po svojom – r. Asia Dér, Slovensko, Maďarsko, 2022, far., 90 min.

Ako maliar a básnik sa Lajos Kassák stal počas svojho života (1887- 1967) častokrát nevítaným, keďže práve prostredníctvom umenia nachádzal spôsoby osobnej revolty voči systému a štátnej ideológii. Film sa vydáva po jeho stopách nie len na Slovensku a v Maďarsku, ale aj v Rakúsku, Čechách, Francúzsku, Nemecku či Ázii. Nemapuje jeho život biograficky, ale nachádza paralely medzi jeho skúsenosťami, tvorbou a umeleckým vplyvom u súčasných umelcov, kunsthistorikov, alebo milovníkov umenia, ktorí si dnes prechádzajú podobnými životnými príbehmi a starosťami ako kedysi on. 

ARSPOETICA